MẠNH HÀ (VŨNG TÀU)

Chủ đầu tư Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Mạnh Hà
Tư vấn/Quản lý dự án : Hasegawa/Khang Phát
Thiết kế : Khang Phát
Hạng mục công việc : Cung cấp thi công hệ thống lạnh
Thời gian thi công : 120 ngày
Địa chỉ  : 1717A,Đường 30-04 , P12,TP.Vũng Tàu,Việt Nam