Hệ thống quản lý chất lượng

Năm 2012 Khang Phát đã đạt được Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2008 cho hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng xuyên suốt trong tiến trình từ thời gian đấu thầu dự án, ký kết hợp đồng và xây dựng cho đến khi kết thúc thời gian bảo hành.  


Hệ thống kiểm soát của Khang Phát giúp công ty đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về trình độ chuyên môn và tay nghề của nhân viên đến chất lượng các loại nguyên vật liệu, thời gian thi công, tiết kiệm và kiểm soát chi phí.

Để hạn chế tối đa những sai sót và lãng phí, cũng như đảm bảo kết quả tốt nhất, hệ thống quản lý của chúng tôi vẫn tiếp tục được rà soát, cải tiến và được áp dụng triệt để trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Tất cả nhân viên được yêu cầu tham gia các khóa huấn luyện thích hợp để đảm bảo họ có thể thực hiện những nhiệm vụ của họ một cách thành thạo và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu công ty đã đề ra.

Khang Phát đảm bảo rằng với kinh nghiệm thi công và hệ thống quản lý chất lượng của mình, Khang Phát sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, nhằm thỏa mãn những yêu cầu của quý khách hàng và đóng góp cho sự thành công của dự án.