NIGICO (Nhật Bản)

Chủ đầu tư Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản NIGICO (Nhật Bản)
 
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị lạnh

Thời gian hoàn thành : 2010

Địa chỉ  : Ấp 05, Thị trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai,Tỉnh Bạc Liêu,Việt Nam