• Công ty TNHH Thực Phẩm NFC
  2017/1380721_901265149886288_2321640819415378091_n.jpg 2017/1545957_939789879367148_6470482764885158689_n.jpg 2017/1908314_939789959367140_4571876966856328059_n.jpg 2017/10385580_900566896622780_2287553991746744419_n.jpg 2017/10394141_939789869367149_5658807116154072527_n.jpg 2017/10624986_896863290326474_3949972831877681460_n.jpg 2017/10806271_896809060331897_4009929270784836629_n.jpg 2017/1908314_939789959367140_4571876966856328059_n_1.jpg
 • DOVECO (NINH BÌNH)
  2013/nhamay_1.jpg 2013/dongiaokho.jpg 2013/compressordoveco.jpg 2013/dovecocompressorroom.jpg 2013/dovecokho.jpg
 • VEGETIGI (TIỀN GIANG)
  2013/phongmay-vegetigi.jpg 2013/phongmay-vegetigi-2.jpg 2013/phongmay-vegetigi-3.jpg 2013/phongmay-vegetigi-4.jpg 2013/vm3-1973.jpg
 • Công ty Thực Phẩm Asuzac (Nhật Bản)
 • Công ty Thực Phẩm Quốc Tế Thụy Hồng (Đài Loan)
  2012/430458_388650951147713_1591507114_n_1.jpg 2012/img_0205.jpg 2012/img_0206.jpg
 • Nhà máy thực phẩm DJF (Nhật Bản)
  2012/imag0425.jpg 2012/imag0429.jpg 2012/img_0062.jpg 2012/imag0381.jpg 2012/imag0017.jpg 2012/imag0378.jpg 2012/img_2649.jpg 2012/img_2672.jpg 2012/dsc01352_copy_.jpg 2012/dsc01370_copy_.jpg 2012/dsc01786_copy_.jpg 2012/dsc01546_copy_.jpg 2012/dsc01694_copy_.jpg 2012/dsc01772_copy_.jpg 2012/acuong.jpg 2012/boiler.jpg 2012/phongmay.jpg
 • Tập đoàn C.P Việt Nam (Thái Lan)
  2012/574999_2854055248879_1637137172_n.jpg 2012/img_0444.jpg 2012/img_0461.jpg 2012/img_0528.jpg 2012/img_0756.jpg 2012/img_0763.jpg 2012/img_0801.jpg 2012/img_0809.jpg 2012/img_0860.jpg 2012/img_0880.jpg 2012/img_1199.jpg 2012/img_1207_3.jpg 2012/img_1249.jpg 2012/img_1934.jpg 2012/dsc00658.jpg 2012/imag0243.jpg 2012/imag0244.jpg 2012/img_1383.jpg 2012/img_1384.jpg 2012/img_1627.jpg 2012/img_0763_1.jpg 2012/img_0860_1.jpg 2012/img_1111.jpg 2012/img_1159.jpg 2012/dsc01365.jpg 2012/dsc01366.jpg 2012/dsc01368.jpg 2012/dsc01370.jpg 2012/dsc01374_1.jpg 2012/dsc01377.jpg 2012/image024.jpg