Hải Nam (Phan Thiết)

Chủ đầu tư Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Hải Nam
 
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị lạnh
 
Thời gian hoàn thành : 2003
 
Địa chỉ  : Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết, Việt Nam