Việt Cường (Bạc Liêu)

Chủ đầu tư Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Việt Cường
 
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị lạnh
 
Thời gian hoàn thành : 2011
 
Địa chỉ  : 99 Kim Cậu, Xã Vĩnh Trạch,Tỉnh Bạc Liêu,Việt Nam