Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Danifoods(Nhật Bản)-Gói thầu Kho lạnh -25