Tập Đoàn Patkol (Thái Lan)-Gói thầu thi công Hệ thống lạnh