• Cafish (Cần Thơ)
  2012/company_front.jpg
 • An Phát - Gò Đàng (Tiền Giang)
  2012/img_7943.jpg 2012/img_0586_1.jpg 2012/e47godaco.jpg 2012/bac-photo-5.jpg
 • Minh Bạch (Cà Mau)
  2012/_mg_0603.jpg 2012/_mg_0604.jpg
 • Cases (Cà Mau)
  2012/ff-e_1.jpg 2012/img_0586.jpg 2012/casesha.jpg 2012/caseshase.jpg 2013/cases-buco.jpg
 • Danifoods (Nhật Bản)
  2012/dscf2821.jpg 2012/01022010335.jpg 2012/imag0110.jpg 2012/imag0112.jpg 2012/imag0114.jpg 2012/imag0115.jpg 2013/comprssor.jpg 2013/coldstorage.jpg 2013/frontviewcoldroom.jpg
 • Hồng Ngọc (Phú Yên)
  2012/dsc00930.jpg 2012/img-20120725-00156_1.jpg 2012/img-20120725-00145.jpg 2012/img-20120725-00147.jpg 2012/img-20120725-00152.jpg 2012/img-20120725-00169.jpg 2012/kholanh.jpg 2013/dieuhoakk.jpg 2013/hndieuhoa.jpg 2013/hnmaynen.jpg 2013/hnmaynen2.jpg 2013/hnnangcau.jpg 2013/hntdien.jpg 2013/hnthapgiainhiet.jpg 2013/hntudi_n.jpg 2013/hntudien2.jpg 2013/viber_image.jpg 2013/hongngocairblast.jpg