ĐT (028) 62573617
Địa chỉ
  • Trụ sở: F25 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
  • Fax: (028) 62573613
  • Email: info@khangphat.com
 

Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ

1 Chính sách đãi ngộ
 
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu, vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty KHANG PHÁT xem trọng và liên tục hoàn thiện. Tại Công ty KHANG PHÁT người lao động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong giai đoạn hiện nay:
  1.1
Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
  1.2
Được góp vốn thành lập các công ty con trực thuộc Công ty KHANG PHÁT hoặc tham gia trực tiếp vào các công ty con của KHANG PHÁT.
  1.3
Tiền lương trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.
  1.4
Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) thông qua công việc đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.
  1.5
Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty; đạt được thành tích nổi bật.
  1.6
Thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà nước (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).
  1.7
Thưởng bằng phiếu tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động hoặc gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của Công ty.
2 Chính sách phúc lợi
 
Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Công ty KHANG PHÁT đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể và quy chế Quỹ tương trợ KHANG PHÁT , được điều chỉnh hàng năm và có những quyền lợi như:
 
2.1
 
Bảo hiểm tai nạn 24/24: Công ty thực hiện việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho công nhân viên ký kết loại hợp đồng lao động có thời hạn xác định từ 01 năm trở lên.
 
2.2
Quỹ tương trợ KHANG PHÁT: chăm lo đời sống CBNV đang làm việc, CBNV đã nghỉ hưu, CBNV có thời gian công tác gắn bó nhiều năm với công ty nhưng do điều kiện sức khỏe nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, hoàn cảnh của bản thân và gia đình khó khăn cần được chăm sóc hỗ trợ.
  2.3
Trợ cấp khó khăn đột xuất, đặc biệt đối với các nhân viên cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, bảo hộ lao động, tham quan – nghỉ mát chế độ tang chế - trong trường hợp gia đình CBNV có hữu sự, cấp học bổng dành cho con CBNV học giỏi theo quy chế riêng của Công ty.
Hiện nay, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu áp dụng một số chế độ bảo hiểm khác cho người lao động.