ĐT (028) 62573617
Địa chỉ
  • Trụ sở: F25 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
  • Fax: (028) 62573613
  • Email: info@khangphat.com
 

Tín dụng thuê mua thiết bị IQF và dây chuyền chế biến

Chúng tôi có thể mang đến một giải pháp tài chính trong 3-5 năm, với sự hỗ trợ của Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Thụy Điển (EKN). Điều kiện cần là:

•Công ty đã hoạt động tối thiểu 3 năm (Đối ứng 30%)
•Bảng cân đối kế toán và báo cáo lỗ/lãi từ những năm gần đây nhất thể hiện tình trạng khả quan
•Dự báo kinh doanh.

Vui lòng liên hệ 0901.489.448 , để đăng ký hồ sơ.

 

Nguồn:http://www.octofrost.com/vi/tai-chinh