TÍN THỊNH (SUỐI DẦU-NHA TRANG)

Chủ đầu tư Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Tín Thịnh (Nha Trang)
Tư vấn/Quản lý dự án : Khang Phát/Hasegawa
Thiết kế :  
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị cho hệ thống lạnh
Thời gian thi công : 120 ngày
Địa chỉ  :
Lô F1, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam