MINH CƯỜNG (CÀ MAU)

Chủ đầu tư Công ty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Minh Cường (Cà Mau)
Tư vấn/Quản lý dự án : Khang Phát/SAREE
Thiết kế : SAREE
Hạng mục công việc : Cung cấp thi công hệ thống lạnh
Thời gian thi công : 120 ngày
Địa chỉ  : Số 254, Quốc lộ 1A, Ấp 3 Xã Tấc Vân Tình Cà Mau Việt Nam