HÙNG CHƯƠNG-GIẢI NHIỆT NƯỚC CƯỠNG BỨC CHO RAU CÂU

Chủ đầu tư  : Công ty TNHH HÙNG CHƯƠNG (100% vốn VN)
Tư vấn/Quản lý dự án   Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công trọn gói HỆ LÀM LẠNH NƯỚC CƯỠNG BỨC IF CHILLER KIỄU PHE.
Thời gian thi công  : 03 tháng
Địa điểm  : Củ Chi, TPHCM, Việt Nam