VEGETIGI (TIỀN GIANG)

Chủ đầu tư : Công ty CP RAU QUẢ TIỀN GIANG (TIỀN GIANG)
 
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị lạnh
 
Thời gian hoàn thành :  1977

Địa chỉ 
:


Km 1977 Quốc lộ I Long Định, Châu Thành, Tiền Giang