Tập đoàn C.P Việt Nam (Thái Lan)

Chủ đầu tư
 : Tập Đoàn C.P Việt Nam (Nhà máy CP-Hà Nội)
Tư vấn/Quản lý dự án
 : Patkol Public Corp/Khang Phát
Thiết kế  : Patkol Public
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công lắp đặt trọn gói thiết bị lạnh
Thời gian thi công  : 150 ngày
Địa chỉ 
 : KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội