Nhà máy thực phẩm DJF (Nhật Bản)

Chủ đầu tư
 : Công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt - Nhật Bản
Tư vấn/Quản lý dự án
 : Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cải tạo sữa chữa bảo trì hệ thống lạnh
Thời gian thi công  : Thực hiện hằng năm
Địa chỉ 
 : Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam