DNF- Tồng thầu cấp đông tầng sôi , khí nén khô cao áp cho Khoai Lang

Chủ đầu tư  : Công ty TNHH ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN (100% vốn VN)
Tư vấn/Quản lý dự án   Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công trọn gói HỆ CẤP ĐÔNG SIÊU TỐC DẠNG TẦNG SÔI - HỆ NÉN KHÍ CHUẨN THỰC PHẨM , ĐIỂM SƯƠNG -40
Thời gian thi công  : 06 tháng
Địa điểm  : Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam