DOVECO (NINH BÌNH)

Chủ đầu tư Công Cổ phần Thực Phẩm Xuất Khẩu Đồng Giao
Tư vấn/Quản lý dự án : Khang Phát
Thiết kế : Khang Phát
Hạng mục công việc : Cung cấp thi công hệ thống lạnh
Thời gian thi công :  
Địa chỉ  : Tổ 24, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình