Công ty TNHH Thực Phẩm NFC

Chủ đầu tư Công Cổ phần Thực Phẩm NFC
Tư vấn/Quản lý dự án : Khang Phát
Thiết kế : Khang Phát
Hạng mục công việc : Cung cấp thi công hệ thống lạnh Sấy Chân Không Thăng Hoa
Thời gian thi công :  130 ngày
Địa chỉ  : KCN Nhơn Trạch 1, Tỉnh đồng Nai