Công ty Thực Phẩm Quốc Tế Thụy Hồng (Đài Loan)

Chủ đầu tư
 : Công ty TNHH Quốc Tế Thụy Hồng
Tư vấn/Quản lý dự án
 : Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cải tạo sữa chữa bảo trì hệ thống lạnh
Thời gian thi công  : Thực hiện hằng năm
Địa chỉ 
 : Xã Kado, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam