Công ty Thực Phẩm Asuzac (Nhật Bản)

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thực Phẩm Asuzac (Nhật Bản)
 
Hạng mục công việc : Cung cấp thiết bị lạnh
 
Thời gian hoàn thành : 2009
 
Địa chỉ  : Đường số 10, KCN Tân Thuận, Quận 07, TP.Hồ Chí Minh.