Kho Lạnh Mật Ong PHONG SON

 

Chủ đầu tư  : Công ty TNHH PHONG SƠN (100% vốn VN)
Tư vấn/Quản lý dự án   Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công trọn gói kho lạnh
Thời gian thi công  : 04 tháng
Địa điểm  : Bình Chuẩn, Bình Dương, Việt Nam