Metro Cash and Carry (Germany)

 

Chủ đầu tư  : METRO Cash and Carry (100% vốn đầu tư CHLB Đức)
Tư vấn/Quản lý dự án   Khang Phát
Thiết kế  : Astech
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công trọn gói kho lạnh
Thời gian thi công  : 30 ngày
Địa điểm  : Khu dân cư An Phú,Phường An Khánh, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam