Đà Lạt Xanh (100% vốn đầu tư Nhật Bản)

 

Chủ đầu tư  : Công ty TNHH Đà Lạt Xanh (100% vốn đầu tư Nhật Bản)
Tư vấn/Quản lý dự án   Khang Phát
Thiết kế  : Khang Phát
Hạng mục công việc  : Cung cấp thi công trọn gói kho lạnh
Thời gian thi công  : 30 ngày
Địa điểm  : Quốc lộ 22, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam